Dość często właściciele firm i kadra zarządzająca nie jest w stanie określić jakie koszty ponosi ich organizacja na wykonywane wydruki i kopie w skali roku, miesiąca czy całkowitego kosztu wykonania 1 wydruku. Powodem takiej sytuacji jest olbrzymia różnorodność środowiska drukowania, sposobów serwisowania i eksploatacji oraz brak jednolitych narzędzi dostarczanych przez poszczególnych producentów urządzeń do zarządzania tak zróżnicowanym parkiem maszyn.

Zapanować nad powyższymi problemami można tylko wdrażając rzetelne i indywidualne rozwiązania skalibrowane pod potrzeby danej organizacji i jej użytkowników. Dopiero wtedy efektem tych działań, będzie znaczne zmniejszenie kosztów.

AUDYT I DORADZTWO

Audyt i doradztwo świadczone przez firmę ANMIT w zakresie optymalizacji procesów drukowania, skanowania, kopiowania i wysyłania faksów – to działania mające na celu obniżenie i kontrolowanie kosztów, racjonalizację ilości drukowanych dokumentów oraz minimalizację czynności jaką muszą wykonać użytkownicy, aby uzyskać wymagany wydruk lub skan. Równie ważnym aspektem audytów jest wskazanie rozwiązań minimalizujących konieczność kontrolowania przez administratorów całego systemu i minimalizacja ilości interwencji w zakresie podstawowych czynności operatorskich poprzez wdrażanie rozwiązań upraszczających pracę i ograniczającą ilość wykonywanych czynności przez użytkowników do minimum niezbędnego dla danej organizacji. Jest to zadanie o tyle istotne, iż w dzisiejszych czasach urządzenia posiadają dziesiątki funkcji, w których użytkownicy często się gubią a w rzeczywistości wykorzystują tylko małą wybraną część – zazwyczaj powtarzalną i bardzo specyficzną dla danego zakresu zadań danego użytkownika.

ETAPY AUDYTU

Audyt środowiska drukowania jest niezbędny w każdej większej organizacji posiadającej więcej niż kilkanaście urządzeń drukujących i kopiujących. Każdy audyt prowadzony przez firmę ANMIT uwzględnia strukturę i specyfikę badanej organizacji i jest dopasowany do jej wielkości. Analizie może podlegać cały proces od elektronicznego powstawania dokumentu poprzez jego drukowanie, archiwizację i ostateczne zniszczenie z zachowaniem obowiązujących przepisów dot. np. danych osobowych. Audyt jest prowadzony zgodnie z etapami wdrażania zarządzania strategicznego (analiza>sformułowanie możliwych rozwiązań> wybór najbardziej optymalnego rozwiązania>wdrożenie>kontrola):